Tříkrálová sbírka v Křenovicích

Tříkrálová sbírka Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli v letošním roce do pokladniček koledníků tříkrálové sbírky. 

Vážení spoluobčané,

přijměte upřímné poděkování za vaše dary při letošní Tříkrálové sbírce, která se konala v sobotu 7. ledna 2017 odpoledne. Díky vaší štědrosti jsme mohli odeslat na účet Charity částku 63 530 Kč.

Poděkování patří samozřejmě také obětavým koledníkům a jejich vedoucím, kteří letos čelili silnému mrazivému počasí (teploty ze soboty na neděli dosáhly v Křenovicích i -21,3 °C a přes den se teploty pohybovaly stále kolem -10 °C), dále ženám, které zajistily občerstvení pro koledníky a členům klubu Cihla, kteří se podíleli na uspořádání odpoledne pro koledníky na Orlovně.

Letos se sbírky zúčastnilo 73 koledníků v 17 skupinkách. Nejstarší koledník letos oslaví 83 let.

Pro zajímavost předkládám vykoledované prostředky v jednotlivých letech při Tříkrálové sbírce v Křenovicích:

Rok

Vybráno

2003

33 500 Kč

2004

36 200 Kč

2005

44 550 Kč

2006

40 000 Kč

2007

40 000 Kč

2008

44 000 Kč

2009

42 300 Kč

2010

48 400 Kč

2011

46 600 Kč

2012

50 500 Kč

2013

51 347 Kč

2014

50 445 Kč

2015

56 068 Kč

2016

56 638 Kč

2017

63 530 Kč

Celkem

  704 078 Kč

Získané prostředky z Tříkrálové sbírky 2017 budou použity na pomoc rodinám v tuzemsku, které se ocitnou v nepřiznivé sociální situaci. Dále Oblastní charita Hodonín bude podporovat zubní ambulanci, kterou zřídila v rumunském Banátu. Dary poslouží lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof.  Pokud to bude nutné, zapojí se do humanitární pomoci u nás nebo v zahraničí.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2016 pořádané Oblastní charitou Hodonín činil 2 664 570 Kč. Peníze byly využity na:

-          jednotlivé projekty Oblastní charity Hodonín,

-          dovybavení pečovatelské služby ve Slavkově a Bučovicích, Dolních Bojanovicích,

-          nákup auta pro Centrum denních služeb ve Slavkově, určeného ke svozu klientů,

-          pomoc rodinám v nouzi (např. vybavení dětí do školy, jídlo, aj.),

-          příspěvek na pořízení speciálního kočárku pro dítě s postižením,

-          humanitární pomoc na Ukrajině, která je zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod.,

-          sociální projekt v Moldavsku a provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně v rumunském Banátu. 

Marcela Drápalová, asistent Tříkrálové sbírky v Křenovicích