Osvědčení o úspoře emisí

Eko-kom Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru jste přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

V roce 2010 byla společnosti EKO-KOM, a. s. zpracována studie „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována.

V roce 2012 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 27 034 318 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průběhu spotřebuje za rok 300 000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1 114 840 tun CO2 ekvivalentu, což představuje více než 1 % celkových emisí skleníkových plynů ČR.

Na přiloženém Osvědčení jsou tak uvedeny výsledky za rok 2012, kterých bylo dosaženo v naší obci a tím jste přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Osvědčení o úspoře emisí zde