UZAVÍRKA silnice na Slavkov (6. května - 7. června)

Upozorňujeme občany, že z důvodu prací na rozšíření silnice II/416 a připojení nové komunikace k nákupnímu centru "V Aleji" bude tato silnice neprůjezdná. PŘEDPOKLÁDANÝ termín je 6. 5. - 7. 6. 2020. 

Od středy 6. května do 7. června 2020 se kvůli stavbě nákupního centra V Aleji uzavře silnice 416 vedoucí z obchvatu na Křenovice. Objížďka do Křenovic bude vedena přes Holubice nebo Vážany nad Litavou. Dopravní obsluze bude vjezd do firem v průmyslovém areálu U Splavu povolen.

Co je to „dopravní obsluha“?

„Dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.Pokud vozidlo, řidič či přepravovaná osoba nesplňují výše uvedené podmínky, ač je splňuje jejich příbuzný či známý, nelze je považovat za dopravní obsluhu.

Podrobné informace: Potvrzené-situace-PDZ-II-416