V jihomoravských Křenovicích se mladí sportu nebojí. Dostali nové fitness hřiště.

Noviny V obci Křenovice vyrostlo za podpory Nadace ČEZ nové sportovní hřiště s fitness prvky. 

V obci Křenovice v Jihomoravském kraji vyrostlo nové sportovní hřiště s fitness prvky. K vybudování sportovní plochy s pěti stanovišti dali podnět žáci druhého stupně místní základní školy.  Výstavbu moderního hřiště v Křenovicích podpořila Nadace ČEZ, jež věnovala obci na projekt téměř 600 tisíc korun.

Nové hřiště v Křenovicích nabízí místním pět venkovních stanovišť s fitness prvky, které slouží ke komplexnímu protažení a posílení všech svalů. Každé stanoviště je opatřeno informační tabulí s grafickým návodem doporučených cviků ve třech stupních obtížnosti. Podnět ke zřízení tohoto hřiště, zaměřeného na rozvoj tělesné zdatnosti, vzešel od žáků křenovické základní školy. „Velmi nás potěšila jejich snaha a chuť se aktivně na něčem podílet a rozvíjet své fyzické schopnosti a možnosti, a tak jsme se snažili, abychom jejich přání mohli splnit.“ sdělil starosta Křenovic Jaromír Konečný.

Oranžové fitness hřiště je primárně určeno pro starší děti a dospívající mládež, cvičit na něm ale mohou všichni nehledě na věk či fyzickou zdatnost, obtížnost cvičení si totiž na jednotlivých stanovištích volí každý sám. Samozřejmostí jsou také speciálně upravené mlatové dopadové plochy kolem stanovišť pro větší bezpečnost. Výstavba Oranžového hřiště v Křenovicích je důležitou součástí dlouhodobého konceptu obce vést své občany k aktivnímu a zdravému způsobu života.

Nadace ČEZ pomáhá budovat dětská a sportovní hřiště již od svého založení v roce 2002. Za tu dobu podpořila v rámci svého grantového programu Oranžové hřiště výstavbu již téměř tří set sportovních, dětských a seniorských hřišť. „Zájem o nová hřiště je stále velmi vysoký, obce a města si dobře uvědomují, že každé takové místo je pro rozvoj všech aspektů občanského života opravdu důležité. Vítáme, když zájem projeví sami občané a na realizaci se pak i podílejí, jako tomu bylo například zde v Křenovicích.“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Fotogalerie

Autor: Jana Štefánková, Skupina ČEZ
Uveřejněno 21.4.2015
Se souhlasem převzato z tiskové zprávy Nadace ČEZ