Valná hromada MCD

MC Domeček MC Domeček svolává na den 1. 6. 2015 od 17,30 valnou hromadu všech členů centra , která se uskuteční v prostorách MC, na adrese Brněnská 23, Křenovice, I. patro Orlovny. 

Vítaní jsou i všichni ostatní, kteří mají zájem se podílet na aktivitách našeho centra nebo mají nápady, jak centrum vylepšit.

Program:

       Změna stanov

       Změna názvu centra

       Volba členů rady

       Rozpočet

       Aktivity na další rok

       Ostatní