Vodovody a kanalizace Vyškov informují

Logo VaK Vyškov Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov informují o způsobu úhrady faktury za poskytované služby.

Obdrženou fakturu lze uhradit přiloženou složenkou na jakékoliv pobočce České pošty nebo je možné údaje uvedené na faktuře použít pro bezhotovostní úhradu.

Lze využít možnosti platit zálohy na vodné a stočné, a to prostřednictvím trvalého příkazu nebo prostřednictvím SIPO. Společnost nabízí i zřízení elektronické fakturace. Vše na tomto formuláři http://www.vakvyskov.cz/download/234.pdf.

Více informací zde