Vodovody a kanalizace Vyškov informují

Logo VaK Vyškov Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov informují o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2015.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., oznamují, v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2201 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, změnu cenu vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2015

 

bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné

37,42

43,03

Stočné

35,78

41,15

Celkem vodné a stočné

73,20

84,18

Stav vodoměru k 31. 12. 2014 bude s odvoláním na ustanovení uzavřených odběratelských smluv stanoven z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má možnost stav vodoměru k 31. 12. 2014 nahlásit nejpozději do 4. ledna 2015 prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz. Zpracování samoodečtu vodoměru bude provedeno za podmínky vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM, které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře. Odečty bez těchto identifikačních údajů nebude možno zpracovat. Nahlášený stav vodoměru z důvodu změny ceny k jinému datu než k 31. 12. 2014 nebude převzat ke zpracování.

Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 22. 12. do 30. 12. 2014 od 7,00 do 14,00 hodin. Ve dnech 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015 budou zákaznické centrum i ostatní provozy uzavřeny.

Více informací: VaK Vyškov oznamuje