Volby do Evropského parlamentu

 

           VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU se uskuteční:

     v pátek    24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin, 
     v sobotu  25. května 2019 od   8:00 do 14:00 hodin
.

 

      Místem konání voleb v obci Křenovice je pro oba okrsky

Obřadní místnost Obecního úřadu Křenovice

Školní 535, 683 52 Křenovice

 

Do okrsku č. 1 patří ulice:

Polní, Příční, Sokolská, Svárovská, Široká, Školní, Václavská, Vlárská a Zbýšovská

Do okrsku č. 2 patří ulice:

Brněnská, Bratří Mrázků, Havlíčkova, Jiráskova, Kopečná, Mlýnská, Na Dolinách, Na Liškově, Na Nivě, Na Vyhlídce, Nádražní, Nová, Palackého a Říční

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o přenosnou volební schránku na tel: 544 223 119, 606 030 487.