Volby do Poslanecké sněmovny

Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 20. a 21. října 2017.

Dne 20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hodin, dne 21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb pro oba okrsky je Divadelní sál obecní hospody, Brněnská 156, Křenovice.

Do okrsku č. 1 patří ulice: Na Liškově, Příční, Říční, Sokolská, Svárovská, Široká, Školní, Václavská, Vlárská a Zbýšovská

Do okrsku č. 2 patří ulice: Brněnská, Bratří Mrázků, Havlíčkova, Jiráskova, Kopečná, Mlýnská, Na Dolinách, Na Nivě, Na Vyhlídce, Nádražní, Nová a Palackého

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo pasem České republiky)

Každému voliči budou dodány 3 dne před dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.