Výměna parkovacích průkazů

Parkovací průkaz 2 Upozorňujeme držitele průkazu ZTP a ZTP/P, kteří vlastní speciální označení vozidel O1 označující osobu zdravotně postiženou (tzv. znaku invalidního vozíku do auta), že dosavadní označení jsou platná pouze do konce roku 2012.

Nově bude od 1. 1. 2013 platit evropský typ "Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" (nové označení O7 CC šestimístné číslo). Výměna označení se netýká osob se sluchovým postižením.

Žádosti o zřízení či výměnu parkovacího průkazu jsou stále vyřizovány na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, ve Vyškově na ulici Nádražní 7, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, dveře č. 141/142, v přízemí budovy vlevo.

Více informací zde: Výměna parkovacích průkazů