Výměna řidičských průkazů

Řidičák Všechny doposud platné řidičské průkazy vydané před 1. květnem 2004 podléhají výměně ve lhůtě do 31. 12. 2013.

K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést s sebou: platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), jeden kus fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku a lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla do 15–20 dní.

Bližší informace naleznete na odboru dopravy Městského úřadu ve Slavkově u Brna nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.

Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým a nepříjemným čekáním ve frontách na pověřeném obecním úřadě. V neposlední řadě nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto prosím, NEOTÁLEJTE s výměnou řidičských průkazů za nové!

Jaroslava Kučerová
Referent odboru dopravy a silničního hospodářství