Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016

pokladničky PŘI  TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE  SE V KŘENOVICÍCH  V SOBOTU 9. LEDNA 2016  DÍKY VAŠÍ ŠTĚDROSTI  VYKOLEDOVALO  56 638 Kč. 

Letos se sbírky zúčastnilo 77 koledníků v 17 skupinkách. Nejstarší koledník letos oslaví 82 let. Fotografie skupinek koledníků si můžete prohlédnout zde.

Získané prostředky z Tříkrálové sbírky 2016 budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

Více informací o tříkrálové sbírce je pro vás připraveno do únorového Křenovického zpravodaje.