Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020

pokladničky PŘI  TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE  SE V KŘENOVICÍCH  V SOBOTU 11. LEDNA 2020  DÍKY VAŠÍ ŠTĚDROSTI  VYKOLEDOVALO 73 925,-  Kč. DĚKUJEM VŠEM DÁRCŮM.

Tříkrálová sbírka v Křenovicích

Vážení spoluobčané,

Tříkrálová sbírka slaví v tomto roce 20 let své celorepublikové existence. V Křenovicích se poprvé konala v roce 2003. Tehdy se vykoledovalo 33 500 Kč.

V sobotu 11. ledna 2020 se do této sbírky zapojilo 88 dětských i dospělých koledníků v 17 skupinkách a další dobrovolníci, kteří se podíleli na přípravě i organizaci pohoštění pro koledníky na Orlovně. Nejen jim patří velké poděkování, ale i paní Martině Michalské, která byla za obecní úřad přítomna sčítání výtěžku v jednotlivých pokladničkách. Díky vaší štědrosti jsme mohli letos odeslat na účet Charity částku 73 925 Kč, což je v Křenovicích historicky nejvíce. Proti loňskému roku je to o 5 268 Kč více.


Získané prostředky z Tříkrálové sbírky 2020 budou použity:

v  na pomoc rodinám, které se ocitnou v krizové situaci,

v  dofinancování a nákup automobilů pro terénní služby OCH Hodonín,

v  podporu jednotlivých služeb Oblastní charity Hodonín,

v  náklady spojené s přípravou přestavby Domova pro matky s dětmi,

v  pomoc lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelních katastrof u nás i v zahraničí,

v  provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně v rumunském Banátu.

V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit.

Tříkrálová sbírka 2019

Peníze z uplynulé Tříkrálové sbírky byly využity na příspěvek na pořízení speciální pomůcky k počítači pro pána, který je ochrnutý v důsledku onemocnění roztroušenou sklerózou, dofinancování automobilů pro Charitní pečovatelskou službu Šardice, nákup osobního automobilu pro Mobilní hospic svatého Filipa Nri, individuální pomoc pro lidi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, pomoc rodinám v nouzi (např. vybavení dětem do školy, jídlo aj.), zakoupení kompenzačních pomůcek, podporu dobrovolnického centra OCH Hodonín
+ Týmu mimořádných událostí (Krizový dobrovolný tým), vybavení a zkvalitnění pracovního prostředí Správy OCH Hodonín, sociální projekt v Moldávii, provoz zubní ambulance v rumunském Banátu, podporu Pečovatelské služby v českých vesnicích rumunského Banátu.

Přehled: Přehled výtěžků Tříkrálové sbírky 

Marcela Drápalová, asistent Tříkrálové sbírky v Křenovicích