Významné jubileum

Významné jubileum Pan Karel Crhák z Křenovic oslavil 100 let.

                Počátkem měsíce února, přesněji 1. února 2014, se dožil náš občan pan Karel Crhák z ulice Široké úctyhodného věku 100 let. A stále se těší dobrému zdraví.

                Pan Karel Crhák se narodil nedaleko odtud, v obci Želeč jako čtvrté dítě Marie a Ondřeje Crhákových. V Želeči bydlel do svých asi 20 let.

Jeho mládí poznamenalo tragické úmrtí jeho otce v r. 1921.

                Ve 14 letech začal pracovat jako zednický učeň. V 19 letech úspěšně vystudoval dvouletou stavební průmyslovku. Další studium nebylo z finančních důvodů možné, ale i přesto později složil stavitelské a tesařské zkoušky. Po průmyslovce pracoval dva roky ve Vsetíně jako stavební asistent. V letech 1936-39 absolvoval vojenskou službu.

                V létě 1942 se oženil s Hedvikou Vrbovskou a bydleli u jejích rodičů ve Vyškově. Zde se jim v r. 1943 narodil první syn Karel a v r. 1944 dcera Helena. Za druhé světové války se nevyhnul totálnímu nasazení a byl odeslán pracovat do tehdejších Sudet v Mostě a Horním Litvínově.

                Po válce byl opět povolán do armády do Frývaldova (Jeseník) a přestěhoval se sem i s rodinou. Zde se v r. 1948 narodila druhá dcera Ivona a v r. 1949 druhý syn Josef.

                V roce1956 se i s rodinou přestěhoval za prací do Brna, kde pracoval jako civilní zaměstnanec u vojenských stavitelství až do důchodu. Pracoval v různých funkcích. Ponejvíce kolaudoval vojenské stavby po celé Moravě. V Brně se narodila v r. 1961 třetí dcera Věra.

                S manželkou toužili se na důchod přestěhovat na vesnici. Proto v roce 1978 koupili domek v Křenovicích. Manželka mu zemřela v r. 2002 a od té doby žije se svým synem.

                Jeho životním koníčkem je fotografování. V Křenovicích se zapojil ve spolku zahrádkářů. Společenského života se kvůli špatnému sluchu mnoho nezúčastnil.

                Má pět dětí, deset vnoučat a osm pravnoučat.

                                                                                                         

Blahopřání

            Zastupitelstvo obce a Obecní úřad v Křenovicích přeje panu Karlovi Crhákovi k jeho významnému životnímu jubileu především hodně zdraví, životní elán a pohodu. Kromě přání dobrého zdraví pro další léta sem patří i slova uznání a obdivu.

S laskavým svolením uveřejňujeme tyto fotografie: