Významné jubileum

Významné jubileum Pan Stanislav Spáčil oslavil 106. narozeniny.

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 se křenovický občan pan Stanislav Spáčil ze Školní ulice dožil úctyhodného věku 106 let. Pan Spáčil je nejstarším občanem Křenovic i nejstarším žijícím mužem v České republice.

Právě v den jeho narozenin se v obřadní síni Obecního úřadu Křenovice sešli zástupci České obce legionářské, Odboru péče o válečné veterány Ministerstva obrany ČR, úřadu Jihomoravského kraje, KSČM, Armády ČR, Obce Křenovice a Klubu vojenské historie 43. pěšího pluku, aby panu Spáčilovi poblahopřáli.

Zastupitelstvo obce a Obecní úřad v Křenovicích tímto ještě jedenkrát přeje panu Stanislavovi Spáčilovi především hodně zdraví, životní elán a pohodu.