Výzva pro spolky a sdružení

MAS Slavkovské bojiště MAS Slavkovské bojiště během dubna otevře příjem žádostí pro jednorázové akce obcí, neziskových organizací, spolků a zájmových sdružení konaných v roce 2019. 

Do konce dubna bude otevřen příjem žádostí na kanceláři MAS Slavkovské bojiště pro jednorázové akce obcí, neziskových organizací, spolků a zájmových sdružení konaných v roce 2019. MAS Slavkovské bojiště díky dotaci z Jihomoravského kraje podpoří částkou max. 10 tis. Kč neinvestiční záměr žadatele, který bude veřejně přístupný, společenského, kulturního nebo sportovního charakteru, a na území MAS Slavkovské bojiště. Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách MAS Slavkovské bojiště, kde jsou uvedena i hodnoticí kritéria, podle kterých budou podané žádosti posuzovány. 

V současné době je vyhlášena třetí výzva MAS na podávání žádostí pro podnikatele v zemědělských i nezemědělských činnostech, příjem žádostí končí 30.4.2019. Zájemci o tuto výzvu se mohou obrátit na kancelář MAS Slavkovské bojiště, Hrušky 166. V předchozích výzvách bylo podpořeno 30 žadatelů, s dotací přes 11 mil. Kč. Podmínkou schválení žádosti je místo provozovny na území MAS Slavkovské bojiště, předfinancování výdajů a obor činnosti dle katalogu CZ – NACE nebo zemědělská činnost.

MAS Slavkovské bojiště chystá v letošním roce vyhlásit dvě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (na podporu sociálního podnikání a sociálních služeb) a 4 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (Cyklostezky, Terminály veřejné dopravy (parkovací stání pro auta a kola), Sociální služby a Kulturní památky). Doposud MAS podpořila v rámci svých výzev z OP Zaměstnanost 7 projektů za více než 6,4 mil. Kč. Z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Slavkovské bojiště vyhlásila již 5 výzev na rozvoj základních a mateřských škol, na vybudování dopravně bezpečnostních prvků v obcích. Bylo podáno 5 žádostí v celkové hodnotě 17,9 mil. Do konce března je otevřen příjem žádostí na investice do zájmového vzdělávání a na sociální bydlení. 

Pro obce, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby z území kancelář MAS ještě připravuje k vyhlášení výzvu na vybudování biocenter, biokoridorů nebo větrolamů v rámci Operačního programu Životní prostředí s předpokládaným ukončením příjmu žádostí do 30. 8. 2019. 

Celé znění vyhlášených výzev je dispozici na našich webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz.