Vzpomínková akce - Bitva tří císařů

Francouzové v Křenovicích Skupina historického šermu Buhurt a obec Křenovice si vás dovolují pozvat při příležitosti 208. výročí Bitvy tří císařů do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, k malé šarvátce vojenských jednotek, na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře, k malému pietnímu aktu u božích muk  a slavnostnímu nástupu u pomníku M. I. Kutuzova.

        V pátek 29. listopadu 2013 od 16 hodin bude veřejnosti přístupné improvizované vojenské ležení, kde, jako již tradičně, uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských a rakouských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. V letošním roce posílí naše řady kolegové z Francie. Nebude chybět prodej svařeného vína, uzených klobás a pro děti párků v rohlíku.

       Přibližně v 17.30 hodin se jednotky přemístí na okraj Křenovic směrem k Holubicícm na bitevní pole, kde předvedou v 18.30 hod malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům.

       V 19 hodin vyjdou za svitu pochodní jednotky uniformovaných vojáků, dětí s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 208 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu historické hudby na téma slavkovská bitva, odpálen slavnostní ohňostroj netradičním pojetím.

Alan Zvonek-Ohňostroje Zvonek: "Slavnostní ohňostroj, který završuje akt uctění památky padlých během bitvy u Slavkova, letos překvapí svým netradičním pojetím. Prostřednictvím barevně sladěných pyrotechnických efektů a hudby typické pro vojska tří císařů se tvůrci pokusili zobrazit poslední chvíle před samotnou bitvou v závěru zahalené pověstnou prateckou mlhou. Okamžikem rozednění letošní ohňostroj končí a nechává tak prostor a inspiraci pro ztvárnění této mimořádné historické události v dalších letech."

       V sobotu 30. listopadu dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám k malému pietnímu aktu v 11 hodin.

       V neděli 1. prosince proběhne v Křenovicích v 9 hodin slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu.

 Fotografie z předešlých ročníků 2012, 2011, 2010,