Vzpomínková akce - Bitva tří císařů

Francouzové v Křenovicích Skupina historického šermu Buhurt, Tuláci a obec Křenovice si vás dovoluje pozvat při příležitosti 209. výročí Bitvy tří císařů do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, k malé šarvátce vojenských jednotek na konci ulice Havlíčkové, na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře zakončený ohňostrojem, k malému pietnímu aktu u božích muk a slavnostnímu nástupu a čestné salvě u pomníku M. I. Kutuzova. 

      V pátek 28. listopadu 2014 od 16 hodin bude veřejnosti přístupné improvizované vojenské ležení, kde, jako již tradičně, uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských a rakouských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře

a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly.

      Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína, klobás a párků v rohlíku.

      V 18 hodin se jednotky přemístí na konec ulice Havlíčkové, kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům.

      V 19 hodin vyjdou za svitu pochodní jednotky uniformovaných vojáků, dětí s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 208 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu, tentokráte zaměřeného na význam Křenovice v této bitvě a některé nové skutečnosti, bude za doprovodu historické hudby odpálen slavnostní ohňostroj. Ten završí akt uctění památky padlých během bitvy u Slavkova a letos opět překvapí novým pojetím od firmy Ohňostroje Alan Zvonek.

      V sobotu 29. listopadu dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11.30.

         V neděli 30. listopadu proběhne v Křenovicích v 9 hodin slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu.

     

 Fotografie z předešlých ročníků  2013, 2012, 2011, 2010,