Vzpomínkové akce na bitvu Tří císařů

Francouzové v Křenovicích Skupina historického šermu Buhurt a obec Křenovice si vás dovolují pozvat na oslavy 213. výročí Bitvy tří císařů ve dnech 30. 11. - 2. 12. 2018.

Program: 

V pátek 30. listopadu 2018 od 10 hodin bude improvizované vojenské ležení přístupné pro děti ze školky a žáky ze školy, kde jim bude podán odborný a poutavý výklad, tentokráte na téma „Zranění a jejich léčba po bitvě“. Přítomen bude polní lékař té doby a provede ukázku amputace končetiny. V 16.00 se ležení otevře pro veřejnost. Jako již tradičně zde uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských a rakouských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. V letošním roce opět posílí naše řady jednotky z Francie, Bulharska a Polska. Opět zde bude mít vlastní táborové ležení rozšířená ruská jednotka, a to na travnaté ploše na rohu křižovatky. Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína a párků v rohlíku. V 17.40 se jednotky přemístí na konec ulice Havlíčkové, kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům. Ukázka bude s mluveným doprovodem. V 19.00 vyjdou jednotky uniformovaných vojáků, kanón tažený koňmi, děti s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 212 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu hudby odpálen slavnostní ohňostroj.

V sobotu 1. prosince dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11.00.

V neděli 2. prosince proběhne v Křenovicích v 9.00 slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva s krátkým proslovem, a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu, který se uskuteční ve 12 hod.

Plakát: Francouzové