Francouzové v Křenovicích

Skupina historického šermu Buhurt a obec Křenovice si vás dovoluje pozvat při příležitosti   214. výročí Bitvy tří císařů   do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, k malé šarvátce vojenských jednotek na konci ulice Havlíčkové, na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře zakončený ohňostrojem, k malému pietnímu aktu u božích muk a slavnostnímu nástupu a čestné salvě u pomníku M. I. Kutuzova.      

     V pátek 29. listopadu 2019 od 10.00 hodin bude improvizované vojenské ležení přístupné pro děti ze školky a žáky ze školy, kde jim bude podán odborný a poutavý výklad, opět na téma „Zranění a jejich léčba po bitvě“. Přítomen bude polní lékař té doby a provede ukázku amputace končetiny.

     V 16.00 hodin se ležení otevře pro veřejnost. Jako již tradičně zde uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských a rakouských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. V letošním roce opět posílí naše řady jednotky z Francie, Bulharska a Polska. Opět zde bude mít vlastní táborové ležení rozšířená ruská jednotka, a to na travnaté ploše na rohu křižovatky.

     Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína a párků v rohlíku.

  V 17.40 hodin se jednotky přemístí na konec ulice Havlíčkové, kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům. Ukázka bude s mluveným doprovodem.

     V 19.00 hodin vyjdou jednotky uniformovaných vojáků, kanón tažený koňmi, děti s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 214 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu hudby odpálen slavnostní ohňostroj.

     V sobotu 30. listopadu dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11.00 hodin.

     V neděli 1. prosince proběhne v Křenovicích v 9 hodin slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva s krátkým proslovem, a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu, který se uskuteční ve 12.00 hodin.

POZVÁNKA: Francouzové v Křenovicích