Wings For Life World Run 2015

worldrun 3. května 2015 tento světový závod podruhé hostila Bratislava. Věděli jste, že i Křenovice zde měly své zástupce?

Svou stopu v prachu bratislavských ulic zanechali 3 běžci z Křenovic - Filip Slabotínský, Ondřej Svoboda a Lucie Fuksová. Až se trochu vydýchají, můžete se těšit na článek, ve kterém se podělí se o své zážitky. 

Do té doby alespoň stručná informace o běhu Wings For Life World Run – v jeden den, ve stejný čas, ve 35 různých městech po celém světě vybíhají desetitisíce lidí se stejným úmyslem. Běžet za ty, kteří nemůžou. Charitativní běh Wings For Life World Run vznikl na podporu neziskové organizace Wings For Life, která se zabývá výzkumem poranění míchy. Veškeré finance z registračních poplatků poputují přímo na tento výzkum, přičemž v roce 2014 se vybralo přes 81 milionů korun.

Další informace o Wings For Life World Run můžete načerpat zde