Zahájení realizace projektu revitalizace a výsadby zeleně v Křenovicích

kaceni Ve čtvrtém lednovém týdnu bude zahájena realizace projektu „Revitalizace a výsadba nové sídelní zeleně v obci Křenovice“.

Po delších průtazích bude v nejbližších dnech zahájena realizace projektu. V první fázi, v zimním období, bude provedeno v souladu s projektem kácení, prořezy a zdravotní řezy dřevin, během jarních měsíců do konce června proběhne výsadba nových stromů a keřů a úpravy vybraných travnatých ploch. Všechny revitalizované plochy se nacházejí v intravilánu obce.

Realizaci projektu provádí společnost LESS & FOREST s.r.o., která podala ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku. Cena za realizaci celého projektu dle smlouvy o dílo činí 1 571 024 Kč.

V rámci projektu dojde k vykácení 224 ks nemocných, neperspektivních nebo nevhodně vysazených stromů, na 7 stromech bude proveden zdravotní řez, 112 dřevin bude zmlazeno a na ploše 822 m2 budou odstraněny náletové dřeviny.

Oproti tomu bude nově vysazeno 185 ks nových stromů, cca 3 800 ks keřových dřevin a bude provedena revitalizace a osetí téměř 17 500 m2 (1,7 ha) travnatých ploch.

Předpokládané ukončení realizace je do konce června 2013.