ZMĚNY VE SVOZU PAPÍRU OD 1. 3. 2020

Pozor Obecní úřad upozorňuje občany, že od 1. 3. 2020 je zrušen svoz papíru pracovníky obce.   

Papír řádně roztříděný a svázaný je možné odevzdat na sběrném dvoře v otevírací době. Po předešlé domluvě naši zaměstnanci starším a nemohoucím občanům roztříděný a svázaný papír odvezou. Děkujeme za pochopení.