ZŠ Křenovice informuje - OBNOVENÍ VÝUKY PRO ŽÁKY 1. A 2. TŘÍDY + TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Pozor

Aktuální informace pro rodiče  žáků ZŠ Křenovice

V rámci uvolňování restriktivních opatření je od 18. 11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd při výuce. Od tohoto data bude v provozu školní jídelna i družina. Žáci jednotlivých tříd se nebudou mísit, to platí i pro školní družinu. To znamená, že budou v provozu tři oddělení družiny pro třídy 1. A, 1. B a 2. Děti i učitelé budou nosit v budově školy po celou dobu roušky. Umístění tříd – 1. třídy na Václavské, 2. třída ve své kmenové učebně.

Pro žáky, kteří se budou od 18. 11. účastnit prezenční výuky (1. A, 1. B a 2. třída), bude zajištěno školní stravování v jídelně ZŠ. Zájemci o stravování z ostatních tříd (ti co zůstávají na distanční výuce) budou mít možnost odebrat oběd každý den v době od 12.15 do 13.00. Všichni si donesou své jídlonosiče. Do jídelny ZŠ budou přicházet s rouškami bočním vchodem (dveřmi přímo u vchodu do jídelny). Žáci 1. A,  1. B a 2. třídy budou ke stravování přihlášeni automaticky, to znamená, že rodiče, kteří nebudou mít o obědy zájem, své děti odhlásí. Zbytek rodičů přihlásí své děti ke stravování u paní vedoucí školní jídelny na tel. čísle 544 223 239 nebo 602 227 138.

Všechny důležité informace jsou k dispozici na webových stránkách školy (www.zskrenovice.cz).

Informace k třídním schůzkám

Z důvodu současné epidemiologické situace a s ní souvisejícími opatřeními upřesňuji průběh třídních schůzek, které se budou konat 19. 11. Osobní přítomnost zákonných zástupců v budově školy není možná, proto forma schůzek bude on-line. Každý zákonný zástupce dostane v předstihu elektronickou formou informaci o svém dítěti, včetně klasifikace (tam, kde je to možné). V den třídních schůzek bude umožněno od 16 do 18 hodin spojení s učiteli v komunikačním prostředí Teams, prostřednictvím přihlašovacích údajů dítěte. Postup bude upřesněn na webových stránkách školy. Pro rodiče, kteří budou upřednostňovat mailovou komunikaci, platí i tato možnost. Rovněž se bude možné spojit s vyučujícími telefonicky (pochopitelně mimo čas vymezený pro videokonference v Teams).