ZŠ Křenovice informuje - VYUKA od 14. 10. 2020

Pozor

ZŠ Křenovice informuje, že z důvodu současné epidemiologické situace bude od středy 14. 10. 2020 (včetně)  zrušena výuka v  ZŠ Křenovice pro oba stupně v prezenční formě. Rovněž nebude fungovat školní družina ani školní jídelna. 

Výuka bude obnovena od 2. 11. 2020, pokud nenastanou další změny (o těch budete aktuálně informováni). 

V tomto období bude probíhat distanční výuka, kterou budou realizovat vyučující v novém prostředí Teams. Dále bude využíván testovací systém ALF podle uvážení učitelů. Ti budou v kontaktu jak se žáky, tak i s rodiči prostřednictvím Teams, telefonu, mailu. Návod pro práci v prostředí Teams bude v nejbližší době k dispozici na webových stránkách školy www.zskrenovice.cz , učitelé jej pošlou elektronicky.