Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Nebezpečí požáru Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek vyhlásil v pondělí 29. července na území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Učinil tak podle čl. 3 nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Podle zmíněného nařízení je v tomto období v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Rozhodnutí platí do odvolání.

Celé znění rozhodnutí zde