Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Slavnostní žehnání nového kříže v Křenovicích

Akce byla ukončena

Nový kříž v Křenovicích 19. září 2020

9.30 hod. Mše svatá v kostele sv. Vavřince

10.30 hod. Průvod z kostela k novému kříži

10.45 hod. Žehnání nového kříže

Kříže jsou němými svědky stovek lidských osudů.

Kříže jsou tichými svědky historie.

Kříže připomínají významná místa, ale i tragické události.

Sakrální stavby, mezi něž patří i kříže, navozují, většinou při cestách a na rozcestích, pokoru, vnitřní uklidnění, zastavení se.

Jedná se o místa v krajině, staré i tisíce let, místa, která se značila již před příchodem křesťanství. Bývaly to jednoduché kamenné kupky, dřevěné sloupy, později se přidala i výsadba památných stromů. Na vztyčených kamenech se začaly objevovat vytesané křesťanské symboly a přidávaly se dřevěné, kamenné, později i kované kříže. Tyto kříže vyznačovaly cesty a rozcestí zejména pro poutníky.

Symbol je znamení, které v sobě skrývá poselství. Jedním z nejznámějších a zároveň i nejrozšířenějších symbolů je právě kříž.

Kříž je setkávání dvou směrů – horizontálního a vertikálního, které jsou spojovány s dimenzí ducha a těla. Horizontální je vždy kratší, vertikální je „neomezená“, začíná v zemi a vztahuje se k nebi, také je často označována za božský prvek kříže.

První zmínky o kříži se v křesťanských spisech objevují již na počátku 2. století. První vyobrazení kříže s Ježíšovým tělem se nachází na dveřích baziliky sv. Sabina na římském Aventinu v 5. století.

Kříž představuje vítězství Krista nad smrtí a hříchem.

Po přečtení, níže uvedených sakrální památek v naší obci, věřím, že mnoho občanů o některých neví:

kříž rodiny Gottvaldovy z Hrušek (u kostela), kříž rodiny Bartoškovy (u kostela), dřevěný kříž u kostela, kříž rodiny Hausnerovy a Lábrovy z Hrušek (uprostřed hřbitova), kříž nad uložením ostatků ze starého hřbitova (v pravé zadní části hřbitova), kříž posledního rozloučení (před hřbitovem), smírčí kříž na Zlaté hoře (nad Křenovicemi – Krchůvek), kříž na památku obětem Slavkovské bitvy (hromadné hroby na Zlaté hoře), kříž rodiny Spáčilovy (nad Křenovicemi směrem do Slavkova), kříž rodiny Misákovy (v zahradě domu čp. 358, ul. Vlárská), kříž rodiny Horáčkovy (před domem čp. 459, ul. Havlíčkova), kříž rodiny Kratochvílovy a Horáčkovy (na ulici Školní směrem na Hrušky – v současné době snesen z důvodu stavby rodinného domu, opět bude postaven).

Seznam křížů byl použit z publikace 100 let Obnovení duchovní správy v Křenovicích.

 

Přijíždíte-li do Křenovic, z kterékoliv strany, můžete kříže uvidět, kromě cesty od Zbýšova.

Tento stav vyřeší nově postavený kříž s nápisem z 20. kapitoly Janova evangelia, verš 19.–21. Jsou to první slova vzkříšeného Pána Ježíše, které řekl apoštolům  Pokoj vám!“

 

Nový kříž bude umístěn na pravé straně, na konci obce, směrem na Zbýšov.                                                                                                                                          Marie Zvěřinová 

Zpět nahoru