Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S prvními zmínkami o Božích mukách se v naší zemi setkáváme ve 14. století, ikdyž ta nejstarší dochovaná pocházejí asi ze století 13. K rozšíření těchto drobných sakrálních staveb došlo z řady důvodů: na památku šťastných i nešťastných událostí, jako projev díku za odvrácené neštěstí, epidemii, za uzdravení, k uctění mrtvých, k usmíření sporu. Významnou roli měly Boží muka jako orientační ukazatel na rozcestí.

 

Turistická trasaTuristická trasa slavkovským bojištěm

K Božím mukám, která stávaly na rohu ulic Václavské a Široké, se váže pověst,kterou zachytil v minulém století historik Karel Ochmann. Obce, přes které se přehnala vojska při válečném tažení v roce 1805, se z této události vzpamatovávaly po mnoho let. Ne jinak tomu bylo i v Křenovicích. Vojáci,kteří se zde ubytovali, vše vyjedli a v obci nezbylo nic k jídlu, ani osivo na příští rok. Několik dalších let pro obyvatelstvo bylo velmi nuzných. Po bitvě zůstalo v lazaretech a okolních obcích plno raněných vojáků, kteří se buď pozvolna zotavovali, nebo také, což se stávalo častěji, umírali. Také v domě čp. 233 na rohu dnešních ulic Václavské a Široké zůstal raněný francouský voják, který nanásledky svého zranění zemřel. Přestože, jak již bylo zmíněno, byla po bitvě několik let bída a hlad, nechala do té doby chudá rodina ze zmíněného domu vystavit v roce 1806 v zahrádce svého domu Boží muka. To samozřejmě vyvolalo už v té době mnoho spekulací o tom, že zesnulý voják měl u sebe velké množství zlaťáků a rodina, která se o něj postarala, tak přišla v té době k nesmírnému bohatství. A Boží muka nechala údajně postavit právě na počest svého dobrodince. Jestli je tato pověst, která se šířila v ústním podání z generace na generaci pravdivá, s určitostí nevíme. Jisté však je, že Boží muka vznikla záhy po bitvě u Slavkova, protože se objevují až na mapách z pozdějších let.

Podle místní kroniky stála Boží muka dlouho na svém místě až do roku 1956, kdy ji údajně povalila vichřice. Ale i tady, podle svědků dodnes žijících, si kronikář pravdu trochu upravil. Boží muka nespadla následkem vichřice, ale proto, že jim někdo pomohl. Stala se zřejmě nepohodlná tehdejšímu režimu a vládní propagandě.

V roce 2005 proběhla opětovná stavba Božích muk, sochu Panny Marie, která je umístěna v jednom z výklenků, darovala rodina Šmerdova z Křenovic. Svěcení Božích muk proběhlo v roce 2006, kdy uplynulo 200 let od jejich zbudování a 50 let od doby, kdy spadly.

Zpět nahoru