Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CYKLOAKCE ŽDÁNICKÝM LESEM A POLITAVÍM

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje každoročně sportovní akci za poznáním svého regionu, obcí a měst svazku.

Akce probíhá vždy od jara a ukončena je dne 31. 8. předáním průkazek s uvedením jména a otištěním 27 razítek z jednotlivých obcí a měst svazku na obecním úřadě v místě startu.

Podmínky:

  • Start je ve všech obcích Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví
  • Každý, kdo se rozhodne navštívit všech 27 obcí svazku, může si vyzvednout na obecním úřadě v jednotlivých obcích nebo v městských informačních centrech průkazku pro otisk razítek
  • Razítka jednotlivých obcí do průkazky získáte nejčastěji na obecních úřadech (razítkovací přístroje), případně v prodejnách, živnostech, apod.
  • Každý, kdo do 31. 8. příslušného roku předá průkazku s razítky ze všech obcí svazku, bude osobně pozván na společenskou akci pořádanou DSO Ždánický les a Politaví. Bude mu předán dáreček a bude zařazen do slosování o zajímavé ceny.
  • Návštěvu obce je kromě razítka možné prokázat také doložením fotografie s „časovým razítkem“ (tj. datum a čas pořízení snímku přímo na fotografii). Na fotografii musí být zřetelně zachycen účastník cykloakce a musí z ní být zřejmé, v jaké obci se nachází (např. u značky „Začátek obce“ nebo u nějaké význačné stavby, podle které lze obec snadno identifikovat).
  • Upozorňujeme rodiče, že akce není pojištěna a děti do 15 let mohou jet pouze v doprovodu rodičů nebo starších osob.

Srdečně vás jménem celého DSO Ždánický les a Politaví zve Jan Kauf, předseda.

Průkaz pro otisky razítek a soutěžní karta pro rok 2022 ke stažení níže.

Návod na tisk a složení průkazky: Soubory vytiskněte oboustranně. Vytištěné listy nechte na sobě a dvakrát přeložte (na formát A6). Horní hřbet rozstřihněte a získáte průkazku (možno po straně sešít/secvaknout).

Zpět nahoru