Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Francouzové v Křenovicích

Projekt „Francouzové v Křenovicích“, který zajišťuje skupina historického šermu Buhurt společně s dalšími nadšenci a příznivci vojenské historie, se stává jednou z nejvýznamnějších akcí pořádaných každý rok počátkem prosince u příležitosti výročí Bitvy tří císařů v prostoru slavkovského bojiště.

Fotogalerie

Události z roku 1805 se vepsaly hluboko do života vesnice i do paměti lidí. Vpád cizích armád koncem listopadu 1805 a sama bitva u Slavkova poznamenaly i další léta života v Křenovicích – epidemie tyfu, poničené domy, zničené osivo a následný hladomor.

Francouzi přitáhli do Křenovic 20.listopadu. Byl to sbor maršála Soutta, který dostal rozkaz obsadit Slavkov. Rusové pak dorazili během soboty 1. prosince a Francouzi před nimi ustoupili k západu. Vyklidili tak terén budoucího bojiště.

Křenovice si vybral za místo přechodného pobytu také velitel spojené rusko- rakouské armády generál Michail Illarionovič Kutuzov. Večer před bitvou se ve Spáčilově statku konala porada spojenecké generality, která určila směrnice pro nadcházející boj.

2. prosince po vítězné bitvě obsadili Křenovice opět Francouzi.

Na připomínku těchto historických událostí vznikl projekt Francouzové v Křenovicích, který se tradičně opakuje každý rok na výročí Bitvy u Slavkova a to od roku 1997.

Obsahem projektu je zřízení vojenského ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, kde lze spatřit vojáky a markytánky kolem táborového ohně. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny jsou vidět také civilisté v historických kostýmech, kovář při výrobě zbraní či vojenský kuchař při opékání selete. V provozu je také střežené dobové vězení pro dezertéry. Je možné nahlédnout do dobového velitelského štábu. Na dvoře je vystaven plně vybavený markytánský vůz s ukázkou nejrůznějších věcí, které pro vojáky markytánky zajišťovaly.

Dalším bodem projektu Francouzové v Křenovicích je rekonstrukce bitevní šarvátky na návsi, kde se utkají vojáci historických jednotek všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, tj. Francouzi proti Rusům a Rakušanům. Počet účastníků této srážky přesahuje 100 vojáků.

Dalším a nejdůležitějším bodem projektu je večerní uctění památky padlých vojínů slavkovské bitvy, s pochodňovým průvodem všech zúčastněných historických jednotek spolu s obyvateli Křenovic, k hromadným hrobům na Zlaté hoře, kde probíhá vlastní pietní akt.

Všechny tyto akce se odehrávají v pátek, v předvečer hlavních akcí, které jsou soustředěny na sobotu (rekonstrukce bitvy u Tvarožné a večerního nástupu jednotek ve Slavkově)

Závěrem akce je slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova.

Projekt skupiny Buhurt Francouzové v Křenovicích si každoročně získává více a více příznivců a stává se tak jednou z nejvýznamnějších akcí kulturního dění nejen v obci, ale i v regionu slavkovského bojiště.

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru