Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

bec poskytuje za úplatu možnost inzerce v obecních médiích. Inzerovat je možné v tištěném zpravodaji, který vychází každý měsíc, dále formou relace v hlášení místního rozhlasu, popřípadě na těhto webových stránkách.

Inzerce ve zpravodaji

Řádková inzerce – 15 Kč za řádek
Plošná inzerce – půl stránky A5 černobílé – 300 Kč
Plošná inzerce – jedna stránka A5 černobílé – 600 Kč

K uvedeným cenám bude účtována DPH dle platné sazby.

  • Zpravodaj vychází měsíčne s výjimkou období letních prázdnin
  • uvedené ceny jsou za zveřejnění v jednom čísle Zpravodaje
  • Zpravodaj je tištěn v černobílé podobě, tiskárna neumožňuje odstíny šedé, proto nelze vkládat barevné fotografie či složitější grafiku; grafiku je nutné omezit na jednoduché motivy či loga, které lze tisknout černobíle
  • podklady pro zveřejnění dodejte redakci Zpravodaje, nejpozději do 20. v měsíci, kdy je uzávěrka, kontakt ZDE
  • úhrada na pokladně obecního úřadu probíhá obvykle po vydání příslušného čísla, ve kterém je inzerát zveřejněn, případně na základě dohody i jiným způsobem

Inzerce v rozhlase

Textovou inzerci je možné zveřejnit v místním rozhlase. Hlášení probíhá v pracovní dny v 10:45 hodin, v odpoledních hodinách ve středu v 17:30 hodin. Po dohodě je možné mimořádně vyhlásit i v jiném čase během provozní doby úřadu.

Cena za jedno vyhlášení inzerátu v místním rozhlase – 50 Kč. K ceně bude účtováno DPH dle platné sazby.

Inzerce na webových stránkách obce

Pravidla placené inzerce na webových stránkách obce naleznete na stránce Inzerce na webu.

Zpět nahoru