Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

V matrice slavkovského děkanátu z počátku 19. století je zapsáno, že Křenovický kostel sv. Vavřince s věží je „prastarý, nicméně z dobrého materiálu postavený“. Je vybavený sakristií, kůrem s pozitivem a třemi dřevěnými oltáři. Obraz na hlavním oltáři s výjevem Umučení sv. Vavřince, patrona kostela, nechala v roce 1802 údajně obnovit slavkovská měšťanka Rosálie Bartošková, avšak na obraze není žádný nápis, tudíž není známo, kdo jej maloval.

 

Farní kostel sv. Vavřince je skutečně prastará stavba, v písemných pramenech byl uveden poprve v roce 1305 (…ecclesie in Krenwitz…). Je však téměř jisté, že již dříve na tomoto místě stávala církevní stavba. Na místě pozdně románské kaple vyrostl postupně gotický kostel s dodnes dochovanými původními typickými stavebními prvky. Mezi nejstarší části stavby beze sporu patří opěrné pilíře zvenčí presbytáře, zazděná gotická okna v presbytáři a gotický oblouk v lodi, jakož i zachovalé gotické okno na věži a gotické dveře uvnitř věže.

Kostel stojí v centrální části současné obce, na vyvýšenině nad pravým břehem potoka Rakovce, na volném prostranství, kde dříve býval hřbitov. Orientované protáhlé jednolodí je ukončeno odsazeným, pětiboce uzavřeným kněžištěm, podepřeným opěráky. K severní straně presbytáře přiléhá hranolová věž se schodišťovým přístavkem. Na jižní straně se nachází obdélná sakristie s depozitářem. Hudební kruchta v západní části lodi je přístupná vnějším schodištěm při jihozápadním nároží. Tato část lodi za vstupem je zaklenuta plackovou klenbou. Dále je loď zaklenuta valeně s výsečemí. Patky klenby vynášejí přízední polopilíře s římsami. Kněžiště je zaklenuto valenou klenbou s výsečemi a lunetovým závěrem. Z presbytáře je přístupné podvěží, zastropené klášterní klenbou.

Současnou podobu kostela tvoří: oltář s výjevem umučení sv. Vavřince, Luneta s Pannou Marií, sochy sv. Cyrila a Metoděje, sv. Josef, sv. Filoména, sv. Václav, sv. Juda Tadeáš, Panna Maria Lurdská, sv. Antonín Paduánský, sv. Anna Samodruhá, sv. Terizie z Lysie. Motivy 4 evangelistů sv. Matouše, Lukáše, Marka a Jana, či plastika Ježíše – rozsévače, zdobí secesní kazatelnu. Obě umělecká díla zhotovil v roce 1953 řezbář a sochař p. Jaroslav Vaněk z Brna. Nedílnou součástí kostela je i restaurovaná Křížová cesta.

 

Zpět nahoru