Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Plán odezvy orgánů obce Křenovice na vznik mimořádné události je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.

Plán odezvy orgánů obce Křenovice byl aktualizován ke dni 13. 3. 2015.

Jedná se o neveřejný dokument.

Zpět nahoru