Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LETECKÉ OŠETŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH KUKUŘICE

Informace  o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch ve správním obvodu naší obce.

Společnost BIOCONT LABORATORY informuje, že bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná parazitická chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným.

Aplikovaný prostředek má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organismy a další necílové organismy.

Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. Termín první aplikace plánujeme předběžně na období 12.-14. 6. 2024 v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách. Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.

Věří, že drobné nepohodlí způsobené leteckou aplikací bude vyváženo benefity biologické ochrany, která je bezpečná a netoxická.

Ošetřovatel porostu:

BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o.

Mayerova 784, 664 42 Modřice

Pro další informace můžete společnost kontaktovat na tel. čísle +420 603 155 208 nebo emailové adrese bagar@biocont.cz (Ing. Martin Bagar, Ph.D.)

Zpět nahoru