Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dům dětí je v Křenovicích v provozu od roku 1995. Užívá ho Základní škola Křenovice, Základní umělecká škola Slavkov, taneční soubory Křenováček a Křenovák, dětské zájmové kroužky a oddíly, místní hudebníci, probíhají zde rovněž cvičení pro veřejnost, např. aerobic či pilates.

Základní údaje

Adresa: Dům dětí, Svárovská 39
Provozovatel DDM: Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice, IČ 00291943, DIČ CZ00291943
tel. 544 223 119, e-mail: oukrenovice@politavi.cz
Správce DDM: Martina Michalská, tel. 544 223 119, 606 030 487
Využívané prostory: – 2 klubovny pro činnost zájmových kroužků

  • sál v prvním patře o rozměrech cca 9 x 9 m
  • hudebna (pouze pro ZUŠ)

Cena za pronájem: 60 Kč/hod. (K uvedené ceně bude účtována DPH dle platné sazby.)
(platí pouze pro komerční využití budovy pro dospělé, např. cvičení v sále za úplatu, jazykové kurzy apod.; cena je stanovena pro tyto účely jednotná, bez ohledu na velikost a druh využívané místnosti)

Rozvrh – DDM 2023

 

 

Zpět nahoru