Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fitness hřiště slouží  k protažení těla nejenom křenovické mládeži  od 20. dubna 2015. Bylo vybudováno za finanční podpory nadace ČEZ.

Vzhledem k zájmu o rozšíření dětského hřiště o cvičební prvek pro starší děti a na základě doporučení nesměšovat prvky pro malé děti s prvky určenými pro starší, byl vypracován návrh hřiště s pěti stanovišti s venkovními fitness prvky, které slouží k protažení a procvičování svalů celého těla široké veřejnosti bez ohledu na věk a zdatnost.

Vzhledem k vysoké ceně prvků a vzhledem k nevyčleněným prostředkům na tento účel v rozpočtu obce na rok 2014, byl objednán jeden posilovací prvek se záměrem umístit ho v lokalitě za Oranžovým hřištěm. Na základě zpracované studie byla podána žádost o dotaci z Nadace ČEZ na výstavbu kompletního hřiště. Žádost byla formálně v pořádku a byla předložena správní radě k projednání. Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci tohoto fitness hřiště pro mládež a dospělé ve výši 599 000 Kč.

Na základě výsledků zakázky malého rozsahu: Fitness hřiště „Mladí se sportu nebojí“ obec uzavřela Smlouva o dílo s dodavatelem Hřiště, s. r. o., Příkop 838/6, Brno, IČ: 283 54 303.

12. listopadu 2014 byla zahájena stavba fitness hřiště „Mladí se sportu nebojí“ a 20. dubna 2015 bylo hřiště oficiálně otevřeno za účasti zástupců nadace ČEZ a zejména mládeže, která funkčnost fitness prvků hned ověřila v praxi.

Zde více informací o hřišti a prvcích:

Zpět nahoru