Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Folklórní soubor Křenovák

Ve svých tancích se zaměřuje na oblast východního Brněnska a částečně regionu Haná. V repertoáru najdete kola a reje, typická pro náš region, figurální tance, zpěvy i tematická pásma jako Dožínky, Štěpánskou koledu nebo Přástky. Písňový a taneční materiál čerpá převážně ze sbírek Zdenky Jelínkové. Vystoupení doprovází harmoniková muzika. Vystupuje na festivalech, městských slavnostech i soukromých akcích.

FS Křenovák byl založen v roce 1983 z odrostlých tanečníků dětského souboru Křenováček. Za dobu svého působení dosáhl ve svém regionu nemalých úspěchů. Několikrát byl účastníkem „Mezinárodního folklórního festivalu Brno“, pravidelně vystupuje na přehlídce „Brněnsko tančí a zpívá“, nemluvě o domácím festivalu „Pod křenovskó májó“, u jehož počátků stál i na poli organizátorském. Za zmínku stojí také několikaleté přátelství s německým souborem z Dorfenu v 90. letech. Velký dík za mnohaletou práci v souboru patří uměleckým vedoucím Aleně Přetákové a Jarce Randýskové.

V roce 2010 prodělal soubor, po několikaletém období útlumu, významnou členskou výměnu a získal právní subjektivitu. Byly obnoveny a upraveny staré choreografie a začala vznikat nová pásma z rukou nových vedoucích Jany Póčové a Luďky Mackové. Obnova souboru přinesla i více organizátorských příležitostí. Na domácí půdě nyní Křenovák pořádá, většinou ve spolupráci s dětským souborem, adventní koncerty „Ten vánoční čas“, výroční „Besedy u cimbálu“ a organizačně se zapojuje do obecních „Koláčových hodů“ a festivalu „Pod křenovskó májó“.

Najdete nás na stránkách www.krenovak.cz

Kontakt na vedoucí souboru: Jana Póčová, tel.:728 664 619, e-mail: japoco@seznam.cz
Zástupce vedoucí: Ludmila Macková
Zpět nahoru