Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KOS Křenovice

KOS Křenovice, z. s . (s původním názvem Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže při ZŠ Křenovice) je sdružení dětí, mládeže i dospělých, které se věnuje pravidelné i jednorázové všestranné činnosti členů i široké veřejnosti zaměřené především na realizaci různorodých volnočasových aktivit.

A to například formou činnosti zájmových kroužků s různým zaměřením, pořádáním jednorázových akcí, kurzů, školení, provozováním kulturních, vzdělávacích, sportovních, zábavních akcí, výstav a organizací dalších aktivit směřujících k všestrannému využití volného času všech věkových kategorií.

Aktuální informace o činnosti najdou zájemci na webových stránkách www.koskrenovice.cz.

KOS Křenovice – Křenovice očima dětí

Základní informace:
IČO: 67026478
Bankovní spojení: 253 072 387/0300

 

KOS Křenovice, z. s. Palackého 423 Křenovice u Slavkova 683 52 Křenovice 

Zpět nahoru