Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Křenováček

DFS Křenováček, z.s. Dětský folklórní soubor Křenováček vznikl v roce 1963 při základní škole v Křenovicích a funguje nepřetržitě dodnes. Snaží se uchovávat, předávat a šířit folklor svého regionu,   tedy oblasti východního Brněnska a jižní Hané. Soubor zpracovává lidové zvyky, dětské hry, písně a tance. Oživuje také místní kroj, který v Křenovicích zcela zanikl a byl pro potřeby souboru složitě obnoven v druhé polovině 60. let s pomocí Etnografického muzea v Brně.

V roce 1984 stál Křenováček u zrodu regionálního folklorního festivalu „Pod křenovskó májó“, který do svého komorního prostředí každoročně zve nejen hosty z blízkého okolí, ale z různých míst republiky i ze zahraničí.

V Křenováčku pracují děti od 5 do 15 let ve věkově odlišených skupinách. Věnujeme se taneční a pohybové průpravě, rytmicým hrám, zpěvu, práci s mluveným slovem, seznamujeme se  s lidovými tradicemi a přípravujeme jevištní choreografie. Pro zpestření zabrousíme i do jiných hudebních stylů a při víkendových soustředěních je čas i na sport a pobyt v přírodě.

Soubor vystupuje několikrát do roka na domácích kulturních akcích a v rámci regionu i celé republiky navštěvuje různé lidové slavnosti a folklorní festivaly. Úspěšně se účastníme i soutěžních přehlídek. Za dobu svého působení máme na kontě zahraniční zájezdy do Francie, Německa, Maďarska, Srbska a na Slovensko.

 

Zpět nahoru