Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Model klub Křenovice

Model klub Křenovice zahájil svoji činnost v roce 2007 a to při „0“ výstavě modelů vojenské techniky, papírových modelů, funkčních modelů letadel, lodí a aut radiem řízené. Již první ročník v roce 2008 měl obrovský ohlas mezi modeláři z celé Moravy.Vedením klubu se ujal pan Radko Bohdalem. Na druhém ročníku v roce 2009 bylo předvedeno přes 500 modelů od 47 vystavovatelů.Přijeli i modeláři ze zahraničí, soutěžící ze Slovenska.Velký zájem mezi modeláři je o ceny, které svou vlastní invencí navrhl pan Radko Bohdalem. Jedná se o stylizovanou figurku „křenu“ v barvě zlaté, stříbrné a bronzové. Tradiční se již také stala čtvrtá cena,klobása s křenem. Každý ročník je věnován jednomu z Křenovických rodáků, kteří se jako letci zapojili nesmazatelně do bojů II. světové války na západní frontě. V roce 2009 byla výstava věnována památce ing.genmjr.Karlu Mrázkovi. Pan Petr Sklenář zhotovil model letounu Spitfire na kterém jmenovaný létal. Celý blok věnovaný tomuto pilotovi doplňovaly, fotografie a řada dalších faximile dobových dokumentů. V listopadu byl ve „Vyškovských novinách“ zveřejněn velmi obsáhlý článek,který podrobně informoval o výstavě včetně fotodokumentace.

Výstava v roce 2010 byla věnována plk.Otakaru Černému.Pan Petr Sklenář zhotovil model letounu Welington, na kterém plk. Otakar Černý létal a byl následně sestřelen. Rovněž byla instalována expozice ve které se návštěvníci mohli seznámit s životní poutí a kariérou plk. Otakara Černého. I na tomto ročníku bylo vystavováno přes 500 modelů od 40 vystavovatelů, ale podstatně se zvýšila jejich úroveň. Účastnici hodnotili výstavu jako excelentní a to se také projevilo v zájmu sdělovacích prostředků a to jak obsáhlými články doprovázené fotografiemi ve „Vyškovském deníku“ a „MF IDnes“ Od tohoto ročníku byli vítězové jednotlivých kategorii losováni a vylosovaný vítěz obdržel hodinový vyhlídkový let dle jeho přání kamkoliv.

Výstava v roce 2011 bude věnována Emiliánu Mrázkovi, bratru Karla Mrázka, který létal v Anglii na letounu Literátor.

Modelářský klub Křenovice vystupuje jako volné združení a má v současné době 25 členů a schází se každý poslední pátek v měsíci v „Domě mládeže“ v Křenovicích od 19.00 hod. Od 1.1.2010 vedení klubu převzal ing.Ladislav Ječmínek.Činnost modelářského klubu podporuje Obecní úřad Křenovice zapůjčením sálu, mobiliáře a také finanční dotací. Hlavním sponzorem výstav je místní firma HM model. Začátkem roku 2011 budeme usilovat o instalaci památníku letcům, kteří v Křenovicích žili.Jednání o tomto památníku byly zahájeny se Svazem letců.

Rádi mezi sebou přivítáme další zájemce o modelářství.

Náčelník
Ing.Ladislav Ječmínek

Zpět nahoru