Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s.

Základní údaje

Nezisková organizace byla založena v roce 2007. Funguje jako spolek, jehož  posláním  je vytvářet  prostor  pro  setkávání rodin  s dětmi a jejich společné aktivity.

Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s. je členem Sítě mateřských center v ČR, která působí jako zastřešující organizace mateřských a rodinných center s celostátní působností.

V RC Domeček jsou vítáni všichni, kdo chtějí čerpat z nabídky jeho programů nebo mají chuť aktivně se zapojit do jeho činnosti.
Více informací včetně aktuálního programu najdete na našich webových stránkách

 

Těšíme se na vás!

Brněnská 23 Křenovice u Slavkova 683 52  Křenovice

Zpět nahoru