Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Územní studie silnice II/416 Slavkov – Žatčany II

Pořizovatelem studie, která zpřesňuje možnou trasu přeložky silnice II/416 v úseku mezi Slavkovem a Žatčany, byl Jihomoravský kraj. Studie byla zpracována jako podklad pro územně plánovací dokumentaci kraje i jednotlivých obcí a řeší mimo jiné i návrh obchvatu Křenovic.

Předmětem zadání bylo navrhnout, prověřit a posoudit vedení tahu krajského významu silnice II/416 v úseku Žatčany – Slavkov u Brna ve vztahu ke stávajícím i rozvojovým plochám obcí v trase silnice a územním podmínkám ochrany hodnot území. Jednotlivé dokumenty studie jsou zde přiloženy ke stažení.

Průzkumy a rozbory (1. etapa):

Návrhová část studie (2. etapa):

Zpět nahoru