Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vzhledem k tomu, že se stále množí případy nesprávně uloženého odpadu v kontejnerech na bioodpad, zveřejňujeme následující informace.

Kontejnery na biologický odpad se vyvážejí v těchto intervalech:

  • červen – říjen: každé úterý
  • březen – květen, listopad:  každé liché úterý
  • prosinec – únor:  1x měsíčně

Od února do listopadu je možné bioodpad odevzádat do velkoobjemového kontejneru na sběrném dvoře.

Dle smlouvy se společností RESPONO, a.s., která kontejnery rozmístěné po obci vyváží,  uvádíme následující informace.

Do kontejnerů na bioodpad je možné ukládat:

  • bioodpady z domácností – jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti (zvadlé květiny, rostliny z květináčů), skořápky z vajíček (v menším množství), zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky, zbytky jídel rostlinného původu,
  • bioodpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí, seno, sláma, hnůj z chovu drobných zvířat.

Do sběrných nádob na bioodpad je zakázáno ukládat:

větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny), fritovací olej, zbytky masa, kosti, kůže, zvířecí srst,  plasty, písek, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

Jak třídit odpad z domácností – informace RESPONA

 

Zpět nahoru