Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nový pomocník na třídění odpadu.

Obec Křenovice má uzavřenou smlouvu s firmou Ecobat, s.r.o. ohledně odběru vytříděných použitých baterií. Občané již několik let mají možnost do sběrné nádoby na OÚ na ul. Školní nebo na Sběrném dvoře odpadů na ul. Svárovské odevzdat použité – vybité – baterie.

V těchto dnech jsou na požádání u správce Sběrného dvora k dispozici barevné papírové krabičky, do kterých je možné vytříděné baterie ukládat. Jakmile krabičku naplníte, přinesete její obsah na jedno z výše uvedených sběrných míst.

Do sběrného boxu:

PATŘÍ  – knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé i velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí.

NEPATŘÍ – průmyslové baterie či akumulátory, automobilové baterie či akumulátory, akumulátory o větší hmotnosti než1 kg

Všichni občané, kteří se snaží minimalizovat odpad nebo vyprodukovaný odpad třídit, např. výše popsaným způsobem, snižují tak negativní vliv na životní prostředí a také pomáhají obci náklady související s odpadovým hospodářstvím snižovat. A věřte, že tohoto postoje si obec velice váží. Bohužel se stále najdou tací, kteří dávají přednost uložení odpadu ve volné přírodě ….. a tak se množí černé skládky, které nám hyzdí některá místa v Křenovicích.

Marcela Drápalová, za výbor pro životní prostředí

Zpět nahoru