Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Od 1. 3. 2020 byl zrušen svoz papíru pracovníky obce. Papír řádně roztříděný a svázaný je možné odevzdat na sběrném dvoře v otevírací době. Po předešlé domluvě naši zaměstnanci starším a nemohoucím občanům roztříděný a svázaný papír odvezou.

Co patří do sběrového papíru?

Kartonové a lepenkové obaly, noviny, časopisy, katalogy, letáky, knihy (bez vazby), sešity, papírové obaly, kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky), papírové sáčky, papírové tašky.

Co nepatří do sběrového papíru?

Znečištěný papír (zejména mastný), nápojové kartony – tetrapack (např. obaly od mléka, džusů, …), papíry potažené fólií (zjistí se natržením), voskový, dehtovaný a asfaltovaný papír, potahované obaly z mražených potravin, tapety, fólie, termopapír, nálepky, etikety, fotografie a fotopapír, pohlednice, jednorázové pleny, hygienický papír (např. kapesníky), krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vrchní fólií, uhlový papír (kopírák), pauzovací papír, papírová plata od vajec.

Zpět nahoru