Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Petice

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?

Petici mohou podat občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).
K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

Dle povahy petice, starosta obce, tel. 544 223 129,

Jaké jsou poplatky?

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny, podání petice není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal a nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Přílohy

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Odkaz na detailní informace k situaci

(odkaz na portál GOV) – Petice

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru