Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?

O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

Vyplněnou žádost o povolení / závazné stanovisko/ ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8, odst. 1 / § 8, odst. 6/  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.
Doklad o vztahu žadatele k pozemku (výpis z katastru, kopie kupní či nájemní smlouvy nebo jiný doklad.)

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

Martina Michalská, tel. 544 223 129, e-mail: podatelna@obec-krenovice.cz

Úřední hodiny: pondělí 08:00 – 17:00 hod., středa 08:00 – 17:00 hod.

Jaké jsou poplatky?

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

30 dní

Přílohy

Žádost o povolení ke kácení dřevin

 

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru