Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Přidělení popisného čísla stavby

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?

Stavební úřad nebo vlastník nemovitosti (budovy).

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

Podání písemné žádosti o přidělení čísla popisného:
doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání (např. pravomocné kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas k užívání stavby, stanovisko k užívání stavby nebo stanovisko stavebního úřadu o existenci stavby).

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?

Lucie Zourková – tel.: 544 223 119, mob. 606 030 487,
e-mail: matrika@obec-krenovice.cz

Úřední hodiny: po 8:00 – 17:00, st 8:00 – 13:00

Jaké jsou poplatky?

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůty jsou stanoveny správním řádem, nejpozději do 30 dnů.

Přílohy

Odkaz na detailní informace k situaci

(odkaz na portál GOV) – Stavba

0 Komentářů

Prozatím bez komentářů

Přidejte komentář

Zpět nahoru