Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRŮKAZY ÚČASTNÍKA cykloakce „Za poznáním svého regionu“ odevzdat nejpozději do 1. 9. 2021

Upozorňujeme účastníky cykloakce “Za poznáním svého regionu”, že vyplněné průkazy účastníka je třeba odevzdat nejpozději do 1. 9. 2021 a to osobně na obecních úřadech, v informačních centrech nebo je zaslat poštou na adresu Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví.

Zpět nahoru