Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Společenský sál na Václavské ulici slaví v letošním roce sté výročí své existence, neboť první slavnostní cvičení v něm proběhlo právě v roce 1912. V letošním roce probíhá rekonstrukce sálu, proto si vám dovolujeme nabídnout krátké ohlédnutí do minulosti. Zařízení původně vystavěl majitel pohostinství v č. p. 11, p. František Kachlíř, který je pronajal jako tělocvičnu místním jednotě Sokol. První slavnostní cvičení mužů i žen proběhlo dne 5. května 1912. Jednota v následujícím roce vystavěla v sále jeviště, na kterém se následně odehrávala divadelní představení.

Jedna z nejstarších dochovaných fotografií pochází pravděpodobně z první poloviny 20. let minulého století. V té době zde byla tělocvična, která sloužila především jednotě Sokol, a také divadelní jeviště.

Současná podoba je výsledkem přestavby z přelomu 60. a 70. let, při které byla budova rozšířena o přísálí a vstupní foyer. Pamětníci potvrzují, že už při zahájení okupace sovětskou armádou v roce 1968 bylo kolem budovy lešení.

Nyní je budova opět v rekonstrukci, která by měla vyřešit nejen nevyhovující stav sociálních zařízení a dalšího vnitřního vybavení, snížit energetické náklady na provoz, ale i přiblížit vzhled a fasádu původnímu stylu. Prospěje to nejen budově samotné, ale i jejímu bezprostřednímu okolí.

Fotogalerie

Zpět nahoru